تبلیغات
آشنایی بااندیشه شهیدمطهری

آشنایی بااندیشه شهیدمطهری
 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
آیاموافقیدکه این وبلاگ به سایت تبدیل شود.
 
مدتی پس از اشغال خرمشهر، ركود محسوسی بر جبهه ها حاكم گردید. تا اینكه در تاریخ 1359/10/15 اولین عملیات با نام "نصر" برای آزادسازی این شهر انجام شد كه مرحله اول آن موفقیت های بسیاری داشت، لیكن چون برای حفظ دست آوردها و ادامه عملیات تدابیر سنجیده ای منظور نشده بود، مراحل بعدی آن اجرا نشد و نیروهای عمل كننده به مواضع قبلی خود بازگشتند.

در تاریخ 1359/10/20 نیز عملیات دیگری با نام "توكل" در شمال آبادان انجام شد تا با عقب راندن نیروهای دشمن از شرق كارون و تعقیب آنها در غرب این رودخانه تا نوار مرزی، هم آبادان از حصر درآید، هم خرمشهر آزاد شود. در این عملیات نیز اگر چه نیروهای خودی در یكی از محورها موفق شدند، اما الحاق نشدن یگان ها با یكدیگر و نیز پیش بینی نكردن تدابیر پدافندی، سبب عقب نشینی نیروها گردید. سرانجام پس از تغییر و تحول در فرماندهی كل قوای مسلح - كه موجب تحول در مدیریت جنگ شد - سلسله طرح هایی برای آزادسازی مناطق اشغالی در دستور كار فرماندهان نظامی قرار گرفت كه 3 طرح آن برای شكست حصرآبادان، آزادسازی بستان، آزادسازی منطقه غرب شوش و دزفول در قالب 3 عملیات ثامن الائمه (ع)، طریق القدس و فتح المبین با موفقیت اجرا شد.
منطقه عمومی غرب كارون - از جمله خرمشهر - آخرین منطقه مهمی بود كه همچنان در اشغال عراق بود. بنابراین، از یك سو فرماندهان نظامی ایران برای اجرای عملیات در این منطقه اشتراك نظر داشتند، از سوی دیگر عراق نیز كه طراحی عملیات برای آزادسازی خرمشهر را پس از عملیات فتح المبین حتمی می دانست، با در نظر گرفتن اهمیت این شهر و تاثیر آن در روحیه ارتش خود و خلل ناپذیر نشان دادن اراده فرماندهی نظامی و نیز جایگاه آن در دفاع از بصره، به ضرورت حفظ این منطقه معتقد بود.آغاز عملیات بیت المقدس

در حالی كه قوای عراق در منطقه عمومی خرمشهر تقویت می شد، عملیات بیت المقدس در ساعت 00:55 بامداد 1361/2/10 با قرائت رمز مبارك یا علی ابن ابیطالب (ع) برای آزادسازی خرمشهر آغاز شد. نیروهای رزمنده - كه از ساعت ها قبل در انتظار فرمان حمله بودند - در تمام محورهای عملیات به دشمن حمله ور شدند. در محور قرارگاه قدس، هوشیاری دشمن و وجود استحكامات متعدد، موجب شد نیروها تنها قسمتی از منطقه جنوب رودخانه كرخه كور را به عنوان سرپل تصرف كنند. در محور قرارگاه فتح، یگان ها پس از عبور از كارون خود را به جاده اهواز - خرمشهر رساندند و به ایجاد استحكامات و جلوگیری از نقل و انتقال و تحرك دشمن در این جاده پرداختند. نیروهای قرارگاه نصر نیز اگر چه پیشروی كردند، اما نتوانستند با نیروهای قرارگاه فتح الحاق كنند. دشمن با درك محورهای عملیات قوای ایران و اهداف آنان، پس از سازمان دهی نیروهایش، پاتك كرد. اولین پاتك سنگین دشمن در محور قرارگاه قدس و از جنوب رودخانه كرخه كور شروع شد كه پس از ساعت ها درگیری، این پاتك خنثی گردید. در محور قرارگاه فتح نیز در حالی كه نیروها در حاشیه جاده مستقر بودند، دشمن از عدم الحاق بین دو قرارگاه فتح و نصر استفاده كرد و با رخنه در شكاف میان قرارگاه ها، فشار شدیدی بر نیروهای ایران وارد آورد.
دشمن نیروهایش را در غرب جاده اهواز - خرمشهر و در نزدیكی مرز و حوالی شلمچه سازمان داده و می كوشید نیروهای ایران را از پشت جاده عقب براند. این جاده تنها موضعی بود كه رزمندگان می توانستند با استقرار در پشت آن، با پاتك های دشمن مقابله كنند.

پاتك دشمن برای تصرف جاده شروع شد؛ نبردی سخت درگرفت. رزمندگان اسلام به نبرد با تانك ها پرداختند. در این درگیری اگر چه تانك های عراقی توانستند قسمتی از جاده را تصرف كنند و روی آن مستقر شوند، لیكن با مقاومت رزمندگان این استقرار دوام نیاورد و دشمن با شكست این پاتك ناچار به عقب گریخت.
در پایان روز اول، وضعیت كلی عملیات به این ترتیب بود كه قرارگاههای نصر و فتح، سرپلی به مساحت 800 كیلومتر مربع را تصرف كرده بودند. قرارگاه قدس نیز به غیر از دو محور، در بقیه محورها نتوانسته بود از رودخانه كرخه كور عبور كند.
ترمیم رخنه ای كه به طول 10 كیلومتر روی جاده اهواز - خرمشهر وجود داشت و می توانست به الحاق كامل قرارگاه نصر با قرارگاه فتح بینجامد و همچنین تصرف اهداف مرحله اول قرارگاه قدس در دستور كار شب دوم عملیات قرار گرفت كه با انحام آن، در برخی محورها رخنه های موجود ترمیم شد، لیكن تا 48 ساعت بعد همچنان برخی از رخنه ها باقی بود تا اینكه سرانجام پس از 5 روز، خط سرپل از كیلومتر 68 تا كیلومتر 103 تثبیت و كلیه رخنه ها ترمیم شد.
مرحله دوم عملیات ( استقرار در شمال خرمشهر)
در این مرحله از عملیات مقرر گردید كه قرارگاه های فتح و نصر از جاده اهواز - خرمشهر به سمت نوار مرزی پیشروی كنند و قرارگاه قدس نیز به صورت محدود برای تصرف نقطه ای به عنوان سرپل در جنوب رودخانه كرخه كور و درگیر كردن لشكرهای 5 و 6 عراق در آن منطقه اقدام كند، سپس آن نقطه را گسترش دهد. عملیات در ساعت 22:30 روز 1361/2/16 آغاز شد.
نیروهای قرارگاه فتح، در همان ساعات اولیه به جاده مرزی رسیدند. یگان های قرارگاه نصر نیز با اندكی تاخیر و تحمل فشارهای شدید دشمن، به مرز رسیدند و با قرارگاه فتح الحاق كردند.
اگر چه دشمن با اجرای پاتكی شدید و سنگین توانست 6 كیلومتر از مواضع از دست داده را باز پس گیرد، لیكن با مشاهده مسیر پیشروی نیروهای ایران به طرف مرز، لشكرهای 5 و 6 را به عقب كشاند تا ضمن جلوگیری از محاصره و انهدام آنها، خطوط پدافندی بصره و خرمشهر را هر چه بیش تر تقویت كند. در پی این عقب نشینی - كه از ساعات اولیه روز 1361/2/18 آغاز شد - نیروهای قرارگاه قدس ضمن تعقیب نیروهای دشمن، تعدادی از آنها را كه از قافله عقب مانده بودند، به اسارت خود درآورند و در نتیجه، جاده اهواز - خرمشهر (تا انتهای جنوب منطقه ای كه قرارگاه نصر به عنوان سرپل تصرف كرده بود) و نیز مناطقی همچون جفیر، پادگان حمید و هویزه آزاد شدند.

مرحله سوم عملیات (در آستانه ورود به خرمشهر)

با پیدایش اوضاع جدید و آگاهی از آشفتگی دشمن، تصمیم گرفته شد با وجود خستگی مفرط رزمندگان - كه بر اثر چند مرحله پیشروی توام با نبردهای شدید شبانه روزی با دشمن ایجاد شده بود - در اجرای مرحله سوم عملیات تعجیل شود. در این مرحله از عملیات مقرر شد قرارگاه فتح در عمق 6 كیلومتری نوار مرزی نیروهای دشمن را منهدم كند؛ قرارگاه نصر نیز ضمن پاك سازی منطقه حد فاصل جاده خرمشهر - اهواز تا نهر عرایض از وجود دشمن، در منطقه شلمچه پیشروی كند؛ قرارگاه قدس هم ماموریت یافت در منطقه كوشك، طلاییه، دشمن را تا پشت مرز عقب براند. عملیات در ساعت 22 روز 1361/2/19 آغاز شد و هر چند تلفات و خسارات سنگین بر دشمن وارد آمد، لیكن هوشیاری و تمركز نیروهای عراقی در خطوط پدافندی موجب شد رزمندگان اسلام نتوانند به اهداف تعیین شده در این مرحله از عملیات دست یابند.
مرحله چهارم عملیات (آزادسازی خرمشهر)
پس از مرحله سوم عملیات بی درنگ فرصت لازم در اختیار یگان ها قرار گرفت تا به بازسازی و تجدید سازمان نیروهای خود بپردازد. در این میان قرارگاه فجر نیز با سه تیپ پیاده وارد منطقه شد. سپس در جلسات متعددی عملیات مرحله چهارم به این شكل طراحی شد كه قرارگاه نصر با حركت در امتداد مرز به سمت جنوب، ضمن بستن جاده شلمچه، خود را در محور نهر خین به اروند رود برساند؛ قرارگاه فجر در جناح میانی و در امتداد نهر عرایض به سمت اروند رود پیشروی كند؛ قرارگاه فتح نیز در امتداد جاده اهواز - خرمشهر و برای آزادسازی خرمشهر وارد عمل شود.
عملیات در این مرحله از ساعت 22:30 روز 1361/3/1 آغاز شد. قرارگاه نصر در امتداد مرز پیشروی كرد و موفق شد جاده شلمچه را مسدود كند. قرارگاه فجر نیز توانست ضمن تامین پل نو، نیروهایش را به اروند رود برساند. اما قرارگاه فتح به دلیل حساسیت و هوشیاری دشمن نتوانست به اهداف مورد نظر دست یابد و با روشن شدن آسمان، در منطقه پلیس راه جاده خرمشهر - اهواز متوقف شد. به این ترتیب، محاصره خرمشهر كامل شد، اما نیروهای دشمن همچنان در داخل شهر مقاومت می كردند. دشمن برای خارج كردن نیروهایش از محاصره در محدوده پل نو و نهر عرایض از سمت غرب (شلمچه) و شرق (خرمشهر) چندین بار پاتك كرد؛ لیكن با مقاومت یگان های ایرانی مستقر در منطقه مزبور، این پاتك ها به شكست انجامید. سپس دشمن نیروهای خود را از شمال شرقی خرمشهر به درون شهر آورد تا توان خود را برای حفظ اشغال خرمشهر تقویت كند.
صبح روز 1361/3/3 حلقه محاصره خرمشهر تنگ تر شد و انبوه نیروهای دشمن كه 2 روز محاصره در هوایی گرم طاقت شان را به سر آورده بود. مقاومت را بی تاثیر دانستند و با خروج از مواضع خود در تمام شهر، در چند ستون طولانی و كنار هم به سوی پلیس راه آمدند و در حالی كه تكبیر می گفتند و شعار الموت لصدام و دخیل الخمینی سر می دادند، خود را تسلیم كردند.
به این ترتیب، خرمشهر كه پس از 34 روز مقاومت در برابر دشمن در تاریخ 1359/8/4 اشغال شده بود. بعد از 575 روز و طی 25 روز عملیات در ساعت 11 صبح روز 1361/3/3 آزاد شد. همچنین، در این عملیات - كه به آزادسازی 5038 كیلومتر مربع از اراضی اشغال شده انجامید - هویزه، پادگان حمید و جاده اهواز - خرمشهر نیز آزاد شد و در اختیار رزمندگان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
[ چهارشنبه یکم خرداد 1392 ] [ 10:09 قبل از ظهر ] [ مرادی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
دریافت کد لوگوی سایت مراجع معظم تقلید


صدایاب